GOLF HOTEL AUSTERLITZ v Slavkově u Brna hodnocení

Volný čas

Slavkov

Historie města Slavkov u Brna a jeho památky

Jak Slavkov ke svému jménu přišel

Město vstoupilo do světové historie díky vítězství francouzského císaře Napoleona I. Bonaparta v grandiózní bitvě tří panovníků svedené dne 2. 12. 1805 v polích západně od Slavkova. Ve svém rozkaze, který Napoleon citoval následující den z tohoto zámeckého balkonu gardovým jednotkám, označil za místo krvavého střetnutí Austerlitz, což byl tehdejší název Slavkova. Pravděpodobný základ pro pojmenování Austerlitz se jeví v latinském tvaru „Nova sedes“, což značí „Nové sídlo“. Historikové se domnívají, že vznikl před koncem 12. století, kdy se území dostalo do držení řádu Německých rytířů. Chybným přepisem do češtiny, němčiny a latiny měnil se původní tvar na Novosedeliz (rok 1237), dále Nausedlicz (1322), Neusserlicz (rok 1343), Nausterlitz (rok1460) a Austerlitz (rok 1611). Posledně vzniklý název se objevuje až do roku 1918 a následně ještě v době německé okupace. Jméno Slavkov se poprvé připomíná v roce 1361 a pak až roku 1475. Název je odvozen od osobního jména Bohuslav, lidově Slávek. Vztahuje se pravděpodobně na nějaký blízký dvůr patřící stejnojmenné osobě. Z něj se buď z důvodu zániku či začleněním do struktury města přenesl i název Slavkov, takže se v 17. a 18. století vyskytují na zdejším aglomeraci obě jména vedle sebe. Pro rozlišení Slavkova od ostatních Slavkovů v Českých zemích byl přidán po roce 1918 dovětek u Brna.

ZÁMEK SLÁVKOV

Významný barokní zámek, jehož stavbu navrhl na konci 17. století italský architekt Domenico Martinelli z Luccy pro moravský rod Kouniců. Interiéry zámku zdobí bohatá nástropní fresková a štuková výzdoba, samotnou zámeckou instalaci tvoří obrazárna v dobových interiérech. Přilehlý park o rozloze 16 ha patří k nejvýznamnějším historickým zahradám na Moravě. Bohatá sochařská výzdoba je dílem významného italského sochaře Giovanni Giulianiho.Celý zámecký komplex byl dokončen až Václavem Antonínem knížetem z Kounic a Rietbergu - nejvýznamnějším představitelem rodu Kouniců. Václav Antonín byl kancléřem čtyř císařů, nejsilnější pozici si vybudoval za vlády Marie Terezie. Možnost prohlídek interiérů, nové prohlídkové trasy "Život ve staletích", expozice Virtuální bitva 1805, dvou podzemních podlaží či příležitostných výstav.

V průběhu sezóny: výstavy květin, kostýmované prohlídky zámku, večerní prohlídky podzemí se svíčkami, příležitostné výstavy, kulturní a společenské akce, srpen - Napoleonský den – vojenská ležení a přehlídky, jarmark, dětská představení,  Václavský jarmark v zámeckém parku; přelom listopadu a prosince: vzpomínkové a pietní akce – několikadenní program na řadě míst Slavkovského bojiště,  rekonstrukce bitvy pod vrchem Santon , slavnostní průvod vojáků v historických uniformách, jarmark, ohňostroj.

více info

LÁZEŇSKÝ DŮM SLÁVKOV U BRNA

Kdo hledá odpočinek a relaxaci po náročném dni, jistě ji najde v Lázeňském domě v podobě různých druhů masáží, přísadových koupelí, sauny a whirpool či fitness cvičení. Součástí pobytu je i stálá nabídka rehabilitační a zdravotní péče a nabídka ubytování.

více info