Provozní řád dětského hřiště Vlnka

Provozovatel: AUSTERLITZ GOLF s.r.o., Rašínova 2, 602 00 Brno, www.hotelausterlitz.cz

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků dětského hřiště, a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.

VSTUP DO PROSTORU

 • Hřiště je určeno pro děti od 0,5 roku do 10 let.
 • Vstup na veškeré atrakce je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách (doporučujeme protiskluzové ponožky a vhodné sportovní oblečení).
 • Do prostoru atrakcí je zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití.
 • Je také zakázán vstup se žvýkačkou.

DOPROVOD A DOHLED NAD DĚTMI

 • Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu.
 • Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.

BEZPEČNOST A POKYNY K UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ

 • Dětské hřiště je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemný respekt návštěvníků.
 • Všechny části a zařízení hřiště smí být používány pouze v souladu s jejich určením.
 • Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce atrakcí svými certifikáty.
 • Atrakce vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány.
 • Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.
 • K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí není dovoleno v celém prostoru hřiště používat vlastní hračky.
 • V prostoru hřiště je zakázáno používat tvrdé, volné nebo ostré předměty.
 • Upozorňujeme také na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin.
 • Je zakázáno lezení po síti atrakce.

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY

 • Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v hale mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům.
 • Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel zamezit přístupu dalších návštěvníků, pak bude nutné počítat s čekací dobou.
 • Všeobecný provoz v prostorách hřiště nebo v částech zařízení může být dočasně omezen.
 • Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny.  Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí.
 • Nalezené věci budou uloženy v recepci a nebudou-li vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.
 • Návštěvník odpovídá za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem a za škody způsobené jiným návštěvníkům při použití všech zařízení haly (např. herních a sportovních přístrojů, skákadel, skluzavek a sanitárních zařízení).
 • Respektujte pokyny personálu, v případě nedodržení pokynů je personál oprávněn návštěvníka z herny vykázat bez nároku na vrácení vstupného.